©2011-2013

SATÜRN AKREP BURCUNDA BURÇLARA ETKİLERİ

SATÜRN AKREP BURCUNDA BURÇLARA ETKİLERİ

Eyl 11, 2012

Son 2.5 yıldır Terazide gezen “disiplin, yapılandırma, inşa, kısıtlama ve sorumluluk” gezegeni Satürn nihayet bu yolcuğunu tamamlayıp, dünya saatine göre 5 Ekim 2012 akşam 20.30 civarında, İstanbul/Türkiye saatine göre 6 Ekim sabah 2:45 gibi Akrep burcuna girmiş olacak.

Akrepte ilerleyerek, kısa süreliğine 23 Aralık 2014’de Yay burcuna girecek, ancak sonra 15 Haziran 2015’de Akrep burcuna geri dönecek ve ardından 18 Eylül 2015’de tam olarak Akrep burcundaki yolculuğunu tamamlayıp Yay burcuna geçmiş olacak.

Özetle, kabaca Ekim 2012-Eylül 2015 arasında transit Satürn Akrep burcunda gezecek diyebiliriz.
Satürn Akrepte
Akrep Burcu
Önce Akrep burcunu tanıyalım.
Akrep burcu “su” grubundan bir burçtur, yani duygusaldır ve hayata duyguları ve sezgisi ile bakan, duygularıyla yaşayan biridir.
Ayrıca “sabit” gruptan olduğu için inatçı, dayanıklıdır, kararlarından sonuna kadar vazgeçmeyen biridir.
Özetlersek Akrep burcunun özelliklerini; duyguları yoğun, her türlü duyguyu iliklerine kadar yaşayan ve hisseden, sevdiği ve sahip olduğu şeyleri kıskaçlarıyla sıkıca koruyan, savaşçı ruhlu, sevdi mi çok seven, nefret etti mi derin nefret eden, iyiliği de kötülüğü de asla unutmayan, kendine kötülük yapana karşı kinci olabilen ve intikamını sonuna kadar almaya kararlı, amaçları konusunda gözü kara, fiziksel/dayanma gücü yüksek biridir.
Tutkulu ve güçlü cinsel dürtülere sahip, arzu ve isteklerine karşı dürüst, kısıtlanmaktan hoşlanmayan, yönetilmeyi sevmeyen ama kendisi biraz yönetmeye meyilli ve kontrol sevdalısı olabilen, olayları ve insanları bazen direkt bazen dolayı yollardan manupüle eden, stratejik ve analitik zekası keskin biridir.
Akrep burcunun iki doğal yönetici yıldızı vardır; dönüşüm yıldızı Plüton ve mücadele, seks ve savaş yıldızı Mars.
Akrep burcunun 3 türü vardır diyebiliriz.
Birinci tür Akrep; inanılmaz duygusal, ruhsal derinliklerde gezmeye yatkın, sezgisi ve şifacı yeteneği yüksek olan, ailesine, vatanına vs sahip olduğu her şeye karşı korumacı, sevgi dolu, savaşçı ve güçlü olduğu için hayatın yönetimi sevdikleri tarafından ona teslim edilen, yani aslında yönetmek istemese de, güçlü olduğu için genelde sorumlulukları üzerine atan insanları hayatına çeken, sevdiği insanı sonuna kadar koruyan, çok vefalı biridir. Evlenip yuva kurmak onun için çok önemlidir. Hayatın dünyevi keyiflerinden zevk almayı ihmal etmemekle, maddi kazançlara önem vermekle birlikte, sevdikleri, vatanı vs söz konusu ise, gözünü karartan ve bunlar için her şeyi bir anda feda edecek biridir. Bu tür Akrepte de kıskançlık vardır ama sevdiğini kıskanır o.
İkinci tür Akrep ise, iyi yanıyla içlerinde en ruhsal olanıdır. Bu tür Akrep gerçekten tipik Akrep özelliği olan kıskançlığı barındırmaz içinde. Dünya nimetleri değildir derdi, yüce amaçlara hizmet etmek, insanları korumak ve kurtarmaktır. İdealisttir. Duygusal kurtarıcıyı oynamayı sever. Bazı Akrep okurlarımdan mesaj gelir, “Ben Akrep burcuyum ama hiç kıskanç değilim” der, işte onlar bu gruptandır. Keskin zekaları ve derin sezme kabiliyetiyle olacakları görür, insanların içini çabuk algılar. Yüksek amaçlar için çalışan, insanlığa faydalı olan biri olma yolunda ilerler. Bu türün negatif özelliğini barındıran biri ise, amaçlarını doğrudan, çalışarak elde edemezse, manupülatif, el altından işlerle, entrikalarla amacına ulaşmayı tercih edebilir. Ve idealist görünür ama kendi çıkarıdır derdi aslında.
Kızdı mı sokan Akrep; bu üçüncü türden olan bir Akrep burcu insanı takıntılıdır, aşırı uçlarda gezer durur, kendisiyle yüzleşmekten kaçtığı için sürekli çevresiyle uğraşıp duran, kavgacı, fazlasıyla kontrol-frik, hayatı fazlasıyla ölüm-kalım meselesi olarak gören, zayıf görünmekten asla hoşlanmadığı için güç elde etme savaşı veren, etrafına sürekli mutluluk tablosu çizmeye çalışan ve aslında huzursuz, kıskanç, şüpheci, ketum, mutsuz ve tatminsizdir. Derin olmakla beraber, derinlere dalıp yüzleşmekten kaçtığı için dünyevi zevklere ve maddi hırslara fazlasıyla düşkündür. Derinlerden kaçtığı için de yüzeyseldir. Hesapçı ve çıkarcıdır, çıkarı en önde gelir. Biriyle işi bitti mi, çıkarı bitti mi, onu kaldırıp atar. Bu türün iyi yanları; dürüsttür, ketum olmakla birlikte yalan sevmez. Görev duygusu yüksektir. Başkaları sahte iyiyi oynarken, o çok açıktır hem kendine hem başkalarına karşı açıktır, insanların da sahteliğini çekinmeden yüzüne vurur.
Bir Akrep insanı ya öyle ya böyle olacak diye bir kural yoktur, Akrepin iyi yanlarını ağırlıkla almış biri vardır, kötü yanlarını ağırlıkla almış biri vardır. Benim tür tarifime bakarak, illa biri sadece bir türden olur diye algılamayın.
Mesela, bir Akrep insanı takıntılı, kıskanç olabilir ama aynı zamanda dürüst, değerlerine sağlam bağlı, insanlık ideali için çalışan biri de olabilir. İyi yanları ağırlıklı olarak kişiliğinde beslemiş bir Akrep insanının takıntılı, huzursuz yanı kendine zarar verir, insanlara değil. Ve ayrıca sadece nefreti derin değildir bu kişinin, her türden duyguları derindir, derin sever, mutlu olunca herkesten daha mutlu olur vs.
Sekizinci Ev

Bir yıldız haritasında Akrep burcunun doğal evi 8.evdir.
Haritada 8.ev neleri temsil eder?..
8.ev “Biz sahibiz” evidir. Büyük yatırım, borçlar evidir. Özellikle eş veya aile ya da ortak ile edinilen ortak kazançlar, ortak yatırım ve borçları anlatır.
Bazı gizli ilişkiler, seks hayatımız da bu evin temsil alanına girer.
Ve eşin maddi durumu, işi hakkında bilgi verir ve hayatımızdaki diğer maddi gelirleri/borçları anlatır, miras, kredi, sigorta gibi.
8.ev ayrıca eş adayı evidir, 7.evden sonra. Özelimizi paylaştığımız sevgili/eşi anlatır ve özel sırlarımızı paylaştığımız dostlarımızı da.
Gizli alem, derin düşünce evidir.
Akrepin birinci yıldızı dönüşüm gezegeni Plüton’un işaret ettiği gibi, ölüm, yıkım ve yeniden doğuş evidir.
Bu ev dolayısıyla yaşadıklarımız bizi kendi içimize, derinliklerimize götürür ve sorgulatır. Burası “günahlarımız”ın da yeridir. Yüzleşmekten kaçtığımız şeyleri burada biriktiririz.
Adeta bizim kilerimiz ve karanlık odamızıdır 8.ev.
Tanıdığımız insanlardan gelen gizli düşmanlıkları yaşadığımız yerdir bir bakıma. Ve birileriyle yaşanılan iyi-kötü olayların ardından, hem yaşadığımız gizli düşmanlıklar hem özel, güzel olaylarla ve halı altına attığımız günahlarımızla yüzleşme vakti geldiğinde, şu soruyu sorarız kendimize: “Ben kimim gerçekte?”
İşte, bunu söylemeye başladığınız an eski “siz”i yok ettiğiniz, yeni “siz”i doğurduğunuz andır. Soyut ölümün ve yeniden doğuşun zamanı gelmiş demektir.
8.ev birkaç diğer evle birlikte, sağlık evidir ayrıca, iyileşene kadar bizi uğraştıran bazı sağlık sorunlarını anlatır. Sağlığımız hakkında bilgi verir.
Transit Satürn Akrepte
Mars ve Plüton gibi kuvvetli enerjisi olan ve iyi yönetilmediği takdirde patlayıcı enerjiye dönüşen yıldızların yönetimdeki Akrep burcuna, disiplin, sorumluluk ve ciddiyete davet eden Satürn geldiğinde, ortaya iki olası tablo çıkar; bu güçlü ve patlayıcı enerjiyi planlı kullanmak, planlı olarak mücadele alanı üzerinde ilerlemek, gerekirse kavga/mücadeleyi planlı/hesaplı bir savaşa dönüştürmek, özetle savaş ya da diğer olası tablo ise, bu patlayıcı enerjileri dizginleyen, onların enerjisini kontrollü güce dönüştüren, hırslı, uzak vadeli amaçları başarıyla yürüten bir yapı.
Akrep burcu 8.evin doğal burcu olmasından dolayı, Satürn Akrep kimimizi ortak mallar, sigorta, vergi, yatırımlar konusunda mali hesaplar, amaçlarla uğraştırabilir. Güçlü ortaklıklar kurulabilir bu dönemde ya da ortaklıktan ayrılmak, kendi başına iş kurmak söz konusu olabilir. Güçlü aile şirketleri kurulabilir. Miras, boşanma, evlilikle gelen kazançlar/kayıplar söz konusu olabilir.
Ortak sahip olunan mallar, topraklar söz konusu olabilir. Bunun üzerine güçlü anlaşmalar, pazarlıklar, kavgalar oluşabilir.
Yasal konularda, davalarda yıldız açıları iyiyse güçlü zaferler kazanılabilir ya da sert açılar etkisinde ciddi kayıplarla sonuçlanabilir.
Satürn her türlü planları, hesapları daha profesyonel bazda yürütme verir, kişileri daha ketum, daha hesapçı yapabilir. Veya başka bir boyutuyla, daha büyük amaçlar için şahsi çıkarlarımızı bir kenara koyup onlar için mücadele sevk edebilir. Enerjimizi başkaları ve büyük amaçlar için harcayabiliriz.
Satürn Akrep döneminde alanında isim yapan doktorlar, bilim adamları çok önemli buluşlara imza atabilir. Özellikle kanser gibi derin ve sebebi tam bulunmayan ciddi hastalıklar üzerinde çok önemli buluşlar duyabiliriz. Nükleer-fizikte çok önemli dönüşümler yaratabilecek buluşlar yapılabilir.
Mühendislik alanında ilerleme sağlayan yeni teknolojik gelişmelerle tanışabiliriz.
Akrep burcu siyasetle, iktidarla ilgili bir burçtur, doğal yıldızı Plüton ve Mars Akreplerden güçlü ve karizmatik politikacılar, liderler çıkarır.
Plüton güç elde etme isteği verir. Satürn Oğlakın doğal yıldızıdır ve iktidar, yönetim ve siyasetten sorumlu ilk burçtur ve Satürn de keza siyaset ve yönetim, liderliğin temsilcisidir.
Bu iki burcun ve yıldızlarının karmasından anlaşılan o ki, Satürn Akrep sürecinde çok güçlü, karizmatik ve toplumu, dünyayı etkileyecek Liderler çıkacaktır. Bu konuya Türkiye ve Dünya Üzerine Astrolojik tahminlerim yazımda bahsedeceğim detayıyla.
Satürn Akrep demek, bana göre Akreplerin zamanı demektir.
Hayatın her alanında Akreplerin zamanı demektir, ama iyi ama kötü yönde. Ya yıkılırlar ya da çok kuvvetlenirler.
Adlarını çok sağlam duyuracakları çok önemli işlere damgalarını vururlar.
Siyaset, sanat, bilim, iş alanında çok önemli görevlere gelmek, çok önemli başarılara imza atıp ödül almak, adlarını “büyük başarıların” altına yazdırmak söz konusudur bu süreçte.
Negatif yönüyle bakarsak, sonucu yıkım olan ciddi olaylar yaşayabilirler, kendilerini bitirecek noktaya gelebilirler.
Akrep etkisindeki kişiler kariyerinde önemli yetki alacakları görevlere gelmek için mücadele edecektir ve olasılıkla başarıya erişecektir.
Satürn Akrep aşkta derin sevgilerin başlamasına ve bazı aşkların da ölmesi/bitmesine neden olacaktır.
Büyük aşkların zamanı ve bitişlerin de zamanı. Her bitiş yeni başlangıç da getirir.
Çok eski aşkların canlanmasına da vesile olacaktır.
Satürn Akrep aklıma başka bir şey daha getirdi.. 8.ev ölüm-yeniden doğuş evidir.. Sanırım bilim adamları ölümsüzlüğün sırrını çözmeye fazla kafa yorabilirler bu süreçte.
Hem Akrep hem Oğlak (Satürn’ün yönettiği burç) sahip olduğumuz şeylere karşı çok korumacıdır, bu süreçte kazandıklarımızı kalıcı yatırıma dönüştürmeye meyilli olacağız, para kazanma konusunda oldukça hırslı olacağız.
Ve sanırım bu süreçte bazılarımız ise, bir hastalıkla uğraşacak, tedavi ve iyileşme süreci biraz uzun sürebilir. Ama dayanma, aşma gücü de o derece yüksek olur.
Ve Akrepin sorumlu olduğu konulardan biri; seks, cinsellik. Bu konuda ciddi kısıtlamalar veya tam tersi ciddi aşmalar bekleyelim derim. Kimi yerde ciddi kısıtlamalar olurken, kimi yerde ise, cinsel haklar üzerine radikal kararlar alınabilir. Bu konu üzerine ciddi çalışmalar, eserler, sanatsal çalışmalar ses getirebilir.
Transit Satürn Akrep’in Burçlara Etkileri
Transit Satürn Akrepte kaldığı sürede burçları nasıl etkileyecek bakalım. Burcunuzu ve Yükselen burcunuzu okuyun derim.
Satürn Akrep sürecini yükselen burca göre yorumluyorum daha çok, bu bakımdan yükselen burcu temel almanızı öneririm ancak öz burcunuza göre yorumu da okuyun derim çünkü asıl yükselen burca göre ev konularını etkilemekle birlikte, öz burca göre de duygusal, ruhsal boyutta etkileyecektir, Satürn’ün etkilerini duygusal/ruhsal boyutta hatta bazen somut olaylarla hissedersiniz öz burcunuza göre.
Ama dediğim gibi, transitler söz konusu iken, asıl olan yükselene göre etkileri önemlidir.
Bunun için kendimden bir örnek vermek isterim, bir transit yıldızın etkileri konusunu daha net anlamanız için.
Transit Satürn Terazide iken, yükselenime göre 10.evde gezdi, bu beni kariyer konusunda yoğun bir mücadele ve seçime zorladı, 2.5 yılımı bu konuda mücadele ve seçimler, kararlar ve bu kararları adım adım eyleme dökerek, kariyerle ilgili amacıma erişmeye yöneldim.
Öte yandan, öz burcum Boğaya göre transit Satürn Terazide 6.evde gezdi yani gündelik hayat ve sağlık evinde. Peki bu beni nasıl etkiledi derseniz, asıl mücadele konum “kariyer mücadelesi” sağlığımı zaman zaman zorladı diyebilirim ve kariyer mücadelesi üzerindeyken gündelik hayatımdan fedakarlıklar yapmak zorunda kaldım. Gezmemi, tozmamı azalttım, diğer işleri bazen ihmal ettim, bundan dolayı da bazen paparayı yedim yakınlarımdan.
Satürn maalesef bir şeyle yoğun mücadele ederken başka şeyleri de ihmale sevk eder ve bu yüzden de eleştiri alabiliriz. İdeali başka şeyleri ihmal etmeden asıl mücadele alanıyla uğraşmak ve amacımız için çalışmaktır.
Bir diğer notum ise, Satürn girdiği evle ilgili konularda “sorumluluk, çok çalışma, özellikle ilgili konularda hayatımızın iplerini elimize alma ve üşenmeden, sabırla o konuda mücadele etme ve fedakarlık” ister. Bu sorumluluk ve fedakarlık esnasında başka şeyleri ihmal edebiliriz, bence arada bir mola deyip, ihmal ettiğiniz şeyleri de telafi edin derim daha dengeli ve mutlu yaşamak için.
Şimdi Transit Satürn Akrep sürecinin burçlara etkilerine geçebilirim.
Koç Burcu
Koçlar zıt burçları Teraziden Satürn’ün çıkmasıyla derin bir soluk alacaklardır. Kişiler ve olaylar sizleri baya meşgul etti, açık mücadele, açık düşmanlıklarla, bazı sıkıntı, üzüntülerle uğraştınız fazlasıyla, ilişkiler üzerinden hayatın gerçekleri, kendi gerçeklerinizle yüzleştiniz, kendinizi daha net, daha sağlam ve açık ve daha olgun ifade etmeyi öğrendiniz. Hayatınızdan çıkan insanlar oldu ayrıca.
Şimdi Satürn Akrepte 8.evinizde gezecek. 8.ev Akrepin doğal evidir.
Akrep burcu size önemli açı yapan bir burç değildir, bu dönemde bu bakımdan rahat olursunuz. Sizi bu bakımdan rahat bırakacaktır. Çok fazla engellerle, çatışmayla uğraşmak zorunda kalmazsınız.
Ancak 8.ev sağlık, ortak mallar, borçlar, yatırım için önemli bir evdir.
Bu dönemde ödeyebileceğiniz borçlar edinin derim. Maddi şartlarınızı aşan yenilikler, değişiklikler konusunda temkinli olun.
Hayatınızda değişimin önünü tıkayan şeyleri tespit edin ve bunları hayatınızda çıkarmak, sorumlulukları adım adım yerine getirerek aşmayı seçin.
Satürn Akrep sizin için maddi-manevi dolma, biriktirme zamanı olacaktır, biraz da pasif kalacağınız bir zaman. Pasif ama içten hazırlanma dönemi.
Sağlam yatırımlara ağırlık verin, borçlarınızı zamanında ödeyin ve sağlığınızı koruyun, sağlığınızı bozabilecek sorunlara direnmeyin, hayatı olduğu gibi kabul edin, değiştiremediğiniz şeyleri şimdilik kabul edin, önce kabul edin ki, sonra değiştirebilesiniz, çözebilesiniz.
Kabul edilmeyen şeyi anlamanız zordur, direndikçe reddettiğiniz şey büyüyecektir unutmayın, kabul zamanı, hayata teslim olma zamanı sizin için. Ve maddi olarak biriktirme, ayrıca borçlardan arınma zamanı. Hesap-kitaplarınızı akıllı yapın, ortaklık varsa, bu kişi/lerle baştan hesaplarınıza dikkat edin.
Maddi sorumluluklarınızın yoğun olacağı ama süreç bittikten sonra bu sorumlulukları geride bırakacaksınız.
Bu dönemde siz veya bir yakınınız tedavi adına bir operasyon geçirebilir.
Kuzey ay düğümünün de yaklaşık 1.5 sene burada kalacağını düşünürsek, kimi Koçlar içinse, doğum, anne-baba olma zamanıdır.
Satürn Terazi sürecinde kişilerle yaşadığınız açık çatışmaları derinden tahlil edeceğiniz zamanlar ayrıca Satürn Akrep sürecidir.
Dostu, düşmanı ayırmak, kendinizle yüzleşmek, bazı şeyleri kusmak, sizi sıkan-üzen şeyleri hayatın bir parçası olarak kabul etmek zamanı.
Satürn Akrep 8.ev sürecinde, özellikle üreme, cinsel organlar, cinsel güçle ilgili sıkıntılar yaşarsanız panik etmeyin, doktora başvurun, sorunu çözersiniz.
Bu dönemde, ortak kazançlar, miras, bu konuda resmi işlerle yoğun meşgul olabilirsiniz. Belki uzun süredir beklediğiniz bir miras, para gelebilir.
Boşanma yaşayan kişiler bu dönemde malları bölüşme mücadelesi yaşayabilir.
Bu dönemde ayrıca bankalar, kredi, kredi kartlarıyla ilgili olası sorunlara karşı uyanık olun derim.
Para, yatırım bakımından özellikle 2013 ikinci yarısından itibaren yani Jüpiter Yengece geçtiği zaman, karlı, bereketli bir dönem yaşarsınız.
Satürn Akrepte 8.evdeki detaylı bilgi için ayrıca, sitemde “Astroloji Öğretiyorum” bölümünde, “Transit Satürn Üzerine Klasik Astrolojinin Hataları” başlıklı yazımda Satürn 8.ev kısmını okuyabilirsiniz. Ayrıca 9.evi de okumanızı öneririm, 8.ev Satürn süreci sizi nereye vardıracak anlamanız önemli katkıda bulunur.
Boğa Burcu
Akrep burcu sizin zıt burcunuzdur. Bu da Satürn Akrep süreci sizi zaman zaman zorlayacak demektir.
Satürn sizi ilişkiler üzerinden etkileyecek en başta. Geçen 2.5 sene Koç burcunun yaşadıklarını şimdi siz yaşayacaksınız bir anlamda.
Çünkü transit Satürn Akrepte 7.evinizde yani ilişkiler evinizde gezecek uzunca bir süre.
7.ev en başta, evlilik, ciddi ilişki, yakınlar, iş arkadaşları, iş veya sosyal vesilelerle birebir görüştüğümüz insanlar ve ortaklık evidir. Bundan başka, açık dostluk ve açık düşmanlık, açık rekabet evidir. Dava, mahkeme evlerinden biridir.
Bu dönemde gerek tanıdığınız, sevdiğiniz insanlardan gerekse tanımadığınız insanlardan ya da kurumlardan gelebilecek çatışma yaratabilecek sorunlara karşı dikkatli olalım derim.
Mesela, iş yerinde bazı kişilerin gizli gizli kıskançlığı varsa, yerinizde gözleri varsa ya da sizinle ipleri koparmak niyeti vs beklemediğiniz bazı haksız veya hukuk dışı muamele görme olasılığınız var.
Böyle bir aksi olay durumunda, sizin ilgili kişiyi dava etmeniz mümkün olabilir, yani iş resmi, yasal boyuta götürülebilir, sizi bir süre bu tür sorunlar uğraştırabilir. Şimdiden uyarayım ki, olası sıkıntı döneminde, işlerinizi yasal, anlaşmalara uygun yapın ve işinizi yasal bazda sağlama alın ve sürecin sonunda kazanan siz olun.
Tabii hemen korkmayın, bu türden sorunu ancak bazı Boğalar yaşayacaktır, çoğunuz dışında kalırsınız.
Ancak hemen tüm Boğalar ilişkiler üzerinden sınanacaktır, bazı açık mücadeleye zorlanacaktır.
Özetle, ilişkiler üzerinde mücadele, hayat derslerini alma ve olgunlaşma zamanı sizin için.
Başka ne gibi etkileri olacaktır?..
Satürn Akrep tabii ki hep sıkıntılar yaşatmayacaktır size, güzel ve önemli etkileri de olacaktır.
Mesela, yaptığınız işte ustalaşıp kendinizi topluma sunmaya hazır olacaksınız, yaptığınız işlerle ses getireceksiniz, başarılarınız taçlandırılacaktır.
İşinde terfi, daha yüksek sorumluluk bekleyenler bu dönemde beklentilerine kavuşabilecektir. Hele ki bu sene, şans yıldızı Jüpiter para evinizde gezerken, maddi ödül ve başarılar bekleyin derim. Ancak acele etmeyin para kazanacağım diye, Satürn acele etmeden daha iyi kazanacağınızı söylüyor. Ustalıkla yürütün işlerinizi.
Satürn Akrepe geçtiğinde, Neptün Balıkta, bu iki gezegen sizi bir vizyon, bir misyonunuzla buluşturacaktır. Ruhunuza, ideallerinize göre işler yapmanın tam zamanı diyor bu iki karmik/kadersel gezegen! Gerçek cevherinize, kaderinize sahip çıkın diyor!
Kimi Boğalar yaptıklarıyla toplum karşısına çıktığında, toplum tarafından bir “kurtarıcı” olarak algılanabilecektir. Çok önemli misyon yüklenecek kişiler çıkacak aranızdan özetle. Ayrıca hayatınızın en büyük ideali/hayalini gerçekleştirmeniz içten bile değil bu süreçte.
Elinize attığınız işte, gerek çalıştığınız iş yerindeki insanların, gerekse toplumun düşüncelerini değiştirme, girdiğiniz yerde düzeni değiştirme gücünü içinizde derinlerden hissedeceksiniz.
Satürn Akrep süreci Akreplerin zamanı dedim ama bu dönem aynı zamanda Akrepin zıt burcu olan Boğaların zamanı da olacaktır. Gerçekten içinizde dünyayı etkileyecek kişiler çıkabilecektir.
Hem özel misyon sahibi Boğalar olsun hem diğer tüm Boğalar olsun, hepiniz “er meydanı”ndasınız bu süreçte! Gücünüzü ölçecek ve kanıtlayacaksınız.
Gerek geçmiş hatalarınız gerekse doğru ve uzak görüşlü adımlarınız bu dönemde karşılığını alacaktır. Ödül-bedel zamanı.
İlişkileri etkileyecek dedim en başta. Evet, bu dönemde Boğaların ayrılık/boşanma haberleri gelebilir maalesef. İlişkileri bozuk giden, sorunları halı altına iten ve çözemeyen/çözmekten kaçan Boğalar, kaçınılmaz olarak bunlarla açık açık yüzleşecektir.
Kimi Boğalar ortaklık kurabilir bu süreçte, yalnız aranızda yönetme, otorite sorunu belirebilir bir süre sonra, o yüzden ortağınızı iyi seçin derim. Ben size yalnız iş kurmayı tavsiye ederim. Ama işiniz ortak gerektiren türden büyük bir iş olursa ki, bu mümkün, o zaman, “aynı ideal, aynı ruh”a sahip dost insanları seçin derim.
Satürn Akrep sürecinde, işinizi profesyonelce yapmaz, üzerinize düşen sorumluluklardan kaçarsanız, rakipleriniz iş konusunda sizi ezip geçebilir. Aman dikkat.
Bu dönemde, sağlık bakımından özellikle boğazla ilgili sorunlarınıza, virüs kapmamaya ve varsa kalp, tansiyona dikkat edin derim. Ve sakarlıklara, kaza riskine karşı dikkatli olalım derim.
Bu dönemde, bazı Boğa burcu kişiler tası tarağı toplayıp yurt dışına yerleşebilir. Uranüs Koçta gizli düşünce evinizde sizi yurt dışına gitmeye sevk ediyor, bunu gerçekleştirmek Satürn Akrep sürecinde mümkün, özellikle bu sene ve 2013’de.
Kimi Boğaları da ev, semt veya kent değişimi bekliyor, özellikle bu yaz-sonbaharda ve 2014’de.
Transit Satürn’ün 7.evdeki etkilerini ayrıca daha önce yazdığım yazıdan da okumanızı tavsiye ederim. Sitemde, “Astroloji Öğretiyorum” bölümünde, “Transit Satürn 7.evde” yazıma bakınız.
İkizler Burcu
İkizlere göre transit Satürn Akrepte 6.evinizde gezecek.
Akrep İkizlere önemli açı yapan bir burç değildir, dolayısıyla Satürn sizi uzunca bir süre rahat bırakacak diyebilirim.
Ancak bireysel doğum haritasında Akrepte yıldızı olanlar ya da 6.eve açı yapan yıldızları olanlar etkilenir kesinlikle.
Satürn Akrepe geçince en başta, sizi uzun süredir aşk konusunda kısıtlamasından kurtulacaksınız. Hep iş, sorumluluk, iş amacı, terfi, işte kendinizi ortaya koymak için çalışma dönemi biraz olsun geride kalacaktır, aşk ve sosyal hayattaki kısıtlamalardan uzaklaşacaksınız.
Satürn 5.evde ayrıca şansı da kısan bir etkide idi, gerçi Terazi İkizlere dost burçtur, sizi mücadele ettiğiniz iş amacında desteklemiştir, kalıcı ilişki konusunda desteklemiştir tabii sorunları çözmeyi başardıysanız.
Neyse, şimdi Satürn Akrepte 6.evinizde gezecek uzunca bir süre. İşler biraz rutine bağlanacak, görev duygusu ile çalışmanız bir süre işinizden bıkmaya neden olabilir.
Ayrıca gündelik hayatın sorumlulukları da bir süre sonra keyfinizi azaltabilir. Ama bu dönemde Satürn size işleri düzenleme, organize etme, işleri zamanında yapıp sonra sıkışmama gibi önemli hayat dersleri vermek ister. İşleri zamanında yaparsanız gezmeye, eğlenmeye de vakit kalır.
Üstelik 2013 Hazirana kadar burcunuzda kalacak Jüpiter’i de hesaba katarsak, hem işler size çok zor gelmeyecektir, hem hayattan keyif alacağınız fırsatların hayatınıza girmesiyle Satürn Akrep sürecinde ciddi sıkıntılar yaşamazsınız kanımca.
Bu dönemde, sağlığınız önem kazanır. Sağlıklı yaşamak için beslenme alışkanlıklarınıza, gündelik hayatı daha sağlıklı yaşamaya özen gösterin derim.
Bu sene şans yıldızı burcunuza girdiğinden beri ve 2013 yazına kadar, hatta 2013’ün tamamı diyebilirim, İkizlerin evlilik zamanı.
Evliliğe yeni adım atan/atacak İkizler, yeni bir hayatın getirdiği gündelik yaşam kurallarıyla yüzleşme, evi, gündelik hayatı biriyle paylaşma, bunların gereği yeni görev ve sorumlulukları yerine getirme tecrübesi yaşayacaktır. Yeni hayat düzeninin getireceği yeni ve ekstra sorumluluklar sizi biraz sıkabilir, bir süre zorlanabilirsiniz ama bir süre sonra alışırsınız.
Sağlık sorunu olan İkizlerin bu dönemde sağlığıyla ilgilenmesini tavsiye ederim, sağlığınızı güçlendirmek ve varsa sağlık sorununuzun kronik hale gelmeden kurtulmanız için. Bu dönemde ameliyat olası olabilir.
Kimi İkizler ise, bir yakının sağlık sorunu ile ilgilenmek durumunda kalabilir. Yakınınızı doktora götürmek, ilgilenmek gerekebilir.
İş, çalışma evidir 6.ev ayrıca. Yukarıda belirttiğim gibi, Akrep size önemli açı yapan burç değildir, ama haritanızda bu evi etkileyen yıldızlar ve açılar varsa, bu dönemde, işten çıkma riski yaşayabilir bazı İkizler. Buna karşı şimdiden önlem alalım derim.
Olumlu anlamda ise, daha iyi bir iş için işten çıkma ve yeni ve iyi bir işe girme dönemi olabilir sizin için. Hem maaş, hem yetkileri daha fazla olan bir iş olabilir bu.
Bu sene ve 2013 yazına kadar fırsatları değerlendirmek, saygınlık kazanmak, desteklenmek için iyi zamanlar, seneye yazdan itibaren bir önceki yılın çabalarının paraya dönüşeceği zamanlar gelecektir.
İşten çıkanlar yüklüce tazminat alır, çalışanların ise maaşlarında hatırı sayılır artış söz konusu olabilir. Yatırım bakımından da oldukça favori zamanlar olur 2013 yaz ve sonrası. Bu sene en azından sizi seneye gireceğiniz iyi paralı işe hazırlayacaktır. Haritanız uygunsa bu sene de çok kazançlı olabilir.
Gündelik hayatınızı, sağlığınızı ve işlerinizi düzene koymak için iyi bir zaman aslında.
Yengeç Burcu
Akrep burcu Yengeç için dost burçtur, Satürn Akrep sürecinden genellikle iyi etkilenmeniz söz konusudur. Tabii bunun için doğum haritanızın da bu durumu desteklemesi gerekir. Yine de sorumlulukları ve sorunları aşarken Satürn’ün desteğini alırsınız derim.
Akrep 5.evinizde, dolayısıyla Satürn Akrepte 5.eviniz üzerinden sizi etkileyecektir.
Satürn burada gezerken, bazı Yengeçlerin düzeninde değişiklik olacaktır. Tayin, uzaklara yerleşme kararı alabilirsiniz, yurt dışında iş bulup gitmeyi seçebilirsiniz. Ya da bazı zorunlu görev nedeniyle evden bir süreliğine uzaklaşmanız söz konusu olabilir. Sosyal hayatınızı belki kökten belki uzunca bir süreliğine değiştiren kararlar olacaktır alacağınız ciddi kararlar.
Kimi Yengeçlerin ise, evden, ailesinden biri uzaklara gidebilir.
Yaşlı bir aile üyesinin veya bir yakın akrabanın sağlığı ilgi gerektirebilir.
Genelde tüm Yengeçlerin uzun süredir hayatı geri planda ve zamanını bekleyerek geçirme dönemi bitiyor, hayata yeniden ve güçlü bir şekilde atılma dönemi başlıyor. Bazı gücü ve sorumlulukları elde etme, ele geçirme, fırsatları değerlendirip yeniden güçlenme zamanınız olacaktır.
Tabii bunun için Satürn sizden fedakarlık istiyor. Sosyal hayattan fedakarlık yapmak zorunda kalırsınız, bazen bir sinemaya gitmek bile lüks olabilir, vakit bulamayabilirsiniz dostlar, yakınlarla görüşmeye vs.
Kiminiz bir iş amacı, terfi için, kiminiz önemli girişimleri hayata geçirip hem işlerinizi hem hayatınızı maddi-manevi güçlendirmek adına çok çalışmak nedeniyle, adeta gezmeye, aşka vaktiniz kalmayabilir.
Kiminiz ise, tam tersi, evlenip çocuk sahibi olmaktan dolayı, çocuğun sorumlulukları nedeniyle diğer şeylerden fedakarlık yapmak durumunda kalabilirsiniz.
Ama iş olsun ama çocuk veya başka bir mücadele, önemli kazanım elde etme savaşı, gönüllü olacaktır, yani bile-isteye bu yola gireceksiniz.
Neptün’ün Balıkta olmasını hesaba katarsak, sizin için bir sayfanın kapandığı yeni bir sayfanın açılacağını söyleyebiliriz. Hayatınızın adeta 2. perdesi başlayacak.
Eski vizyon, eski hayata veda dönemi. Farklı vizyon, farklı beklentilerden güç alacağınız ve bunlar için mücadele edeceğiniz bir dönem başlıyor.
Satürn 5.evde aşk hayatını kısıtlar, adeta kurutur aşk fırsatlarını. Bu süreçte ya kalıcı, ciddi bir ilişki yaşarsınız ya da aşk fırsatı gelmez, aşktan mahrum kalabilirsiniz. Flört etmek istersiniz, kısa sürer, hatta başladığı gibi biter.
Satürn burada ciddi ilişkiyi taçlandırır sadece. Karmik/kadersel aşktır bu. Ve ilişki yüksek olasılıkla evliliğe gider.
Ancak şunu da bilin, Satürn burada sorumluluktan hoşlanmayan eş verir, ya işleri çok yoğun, kariyerli biridir, vakti yoktur evle ilgilenmeye ya da gerçekten sorumluk sevmez biridir. Ama merak etmeyin, size sadık kalan ve çok seven, hatta herkeslerden kıskanacak kadar çok seven bir eş verir.
Bu dönemde bulacağınız aşk konusunda küçük bir uyarı, içki vs alışkanlıkları kötü olan birine kapılayım demeyin.
Bu dönemde, iş ve ciddi sosyal faaliyetler, ciddi iş girişimleri dolayısıyla, iş hayatının önemli kişileriyle tanışmanız, onlarla dostluk kurmanız mümkündür.
Güçlü bir iş kurmanız mümkündür, ileride büyüyecek ve ciddi bir güç elde etmenizi sağlayan bir iş kurmanız mümkün. Sizinle eş şirketlerle, iş sahibi kişilerle rekabet edecek güce erişmeniz de mümkündür ama herşey doğru işi ve doğru insanları bulmak ve işe iyi asılmaktan geçer.
Satürn en ekersen onu biçersin mesajı veren yıldızdır, siz ne yapar, ne için mücadele ederseniz ona göre sonucunu alırsınız. Şans faktöründen çok kendi gücünüze güvenmek zorundasınız.
Satürn bu evde ciddi yanlışlar yapanı ciddi iflasa sevk edebilir. Hele işinde usta olmayan, kendine uygun iş alanında çalışmayan, doğru işi kurmayan ciddi risk altında olur.
Mahkeme, davası olan Yengeçler bu süreçte, dava sonucunu alabilir. Beklediğiniz tazminat veya parayı alabilirsiniz şartlar da elverişliyse.
Çocuk düşünen Yengeçler, tam zamanı derim, hele Akrepte kuzey ay düğümü de gezerken.
Kimi Yengeçler ise, çocuklarının okul ve diğer sorumluluklarıyla ciddi uğraşacaktır bu dönemde.
Uranüs’ün Koçta olmasını düşünürsek, Plüton’un zıt burcunuzda ilişkiler evinde, bu dönemde beklemediğiniz birinden kazık yeme, darbe yeme riskiniz var. İşlerinizi yasal bazda yürütün derim.
Kiminizin ise, bir ihanete uğrama riski var. Bilemem belki de siz birine ihanet edebilirsiniz. Bu şekilde hayatı biraz inişli-çıkışlı yaşanlar sanırım bu tür olayların ardından davalarla uğraşarak geçirebilir.
Eski ve miyadı dolmuş ilişkilerin bitme zamanı gelmiş çoktan, bunu bir süredir yaşamaktasınız zaten, şimdi yeni ve güçlü dostluklar, ilişkiler kurma zamanı yeniden.
Aslan Burcu
Akrep 4.evinizde yani yuva evinizde. Bu durumda, Satürn Akrep sürecinde özellikle sizi yuva üzerinden etkileyecektir.
Akrep burcu Aslanı kare yani gergin açı ile etkiler, biraz zorlanmanız söz konusu burada.
4.evin zıttında, tam karşısında kariyer evi vardır. Kiminiz de kariyer üzerinden ciddi sorumluluklar yükleneceksiniz bu dönemde.
Kiminiz iş yüzünden evi ihmal edebileceksiniz kiminiz ise, evde artan sorumluluklardan dolayı işi ihmal edebileceksiniz.
Hayatın bir alanı yoğunlaşıp o alanda sorumluluklar artarken, diğer tarafı ihmal etmek zaman zaman sorun yaratabilir, bazıları size sitem edebilir, bir denge kurmak gerekir bu durumda.
Ailede yaşlı birinin rahatsızlığı söz konusu olabilir, gerek evde gerekse başka yerde onunla ilgilenmek gerekebilir. Özellikle bu sene ve 2013 yazına kadar sağlık sorununu çözmek zaman alabilir. Beklenmedik sağlık sorunu söz konusu olabilir ve tedavi zaman alabilir. Bu kişi uzakta bir akraba veya evli kişiler için eşin bir akrabası olabilir.
Yeni çocuk sahibi olan Aslanlar ise, çocuk sorumluluğundan dolayı belki bir süre işe ara verebilir, evde kalmayı ve çocukla ilgilenmeyi seçebilir veya işten sık sık izin almayı, işi geri plana atmayı seçebilir bir süre.
Bu dönemde, miras yoluyla mal, yüklüce para gelebilir bazı Aslanlara.
Bu dönemde, sık seyahat gerektiren bir işte çalışıp evi adeta otel gibi kullananlar olacaktır aranızda.
Uranüs Koçta hem ufkunuzu genişleten seyahatlere hem iş vesilesiyle yeni insanlarla, alanında iyi isimlerle buluşmaya imkan tanıyabilir. Farklı kentler veya ülkelerdeki meslektaşlarıyla çeşitli iş organizasyonlarında, iş gezilerinde bir araya gelmesi söz konusu bazı kişilerin.
İdeallerinizi güncelleyeceğiniz bir dönem ayrıca, eskiden istediğiniz bir şeyi şimdi istemediğinizi, artık yeni ve başka heyecanlar, başka dilekler, isteklerinizin olduğunu anlayacaksınız, tabii eskiden beri devam edegelen isteklerinizi de yeniden hatırlayacaksınız, daha doğrusu bazı fırsatlar size eski ve çok özel dilek/amacınıza ulaşmak için yeniden imkan doğduğunu düşündürecek, amaçlarınızı, isteklerinizi canlandırıp bunları hayata geçirmek yolunda gerekli özverilerde bulunacaksınız.
Satürn Akrep 4.evde gezerken size yüksek kariyer vermez, var olan kariyerle uğraşırsınız, bu arada kariyeri yükseltme, büyütme yolunda bir hazırlık dönemi olacaktır Satürn Akrep süreci.
Geçmişte iş konusunda hata yapmış Aslanlar ise, bu dönemde, geçmişle yüzleşme yaşayacaklardır, yani işsiz kalma riski var bu kişilerin. Ve bunu kabullenip yeniden kendinize bir kariyer yolu çizersiniz.
Daha doğrusu daha önce yanlış kariyer hevesleri peşinde koşmuş olanlar, bu dönemde bu dönemin bedelini öderler, kendilerine ait olmayan kariyer ellerinden gider, ve gerçeklerle yüzleşir, kendi kader yolunu anlar ve bu kader yoluna sahip çıkmayı, o kader yolunda kendine uygun olan kariyer amacına sahip çıkıp onun için adeta hazırlık yapar bu dönemde.
Özetle, bu dönemde kariyer adına yapacağınız her şeyin, ileride kariyerinizi büyütmek adına bir zemin, bir temel atma, bir hazırlık dönemi olduğunu söyleyebilirim.
Hayat çarkınız bu bakımdan dönüyor, rotanız köklü olarak değişiyor.
Doğru kariyer yolunda ilerleyip de bir süredir kariyerde durgunluk yaşayan Aslanlar ise, yine dediğim gibi, kariyeri büyütme yolunda bir viraj alma, temel ön hazırlıklar yapma zamanı olarak alsın bu dönemi derim, iyi hazırlansın geleceğe derim.
Tecrübeleri biriktirme, kariyere şekil verme ve hazırlanma dönemi.
Başak Burcu
Akrep sizin 3.evinizde, dolayısıyla Satürn Akrep sürecini 3.evin konuları üzerinden yaşayacaksınız.
3.ev kardeşler, aile, kısa yollar, iş, işle ilgili alınacak eğitim, tecrübeler, iletişim evidir.
Satürn sizi burada özellikle ortak para konusunda kardeşlerle veya kardeş kadar yakın kişi/lerle bir araya getirip, para konusunda meşgul edebilir. Birlikte yatırım planı yapabilirsiniz bir yakınınızla, borçlar-ödemeler konusu ortak konunuz olabilir.
Kiminiz kardeş veya bir yakından bir şey satın alabilir, siz ona satabilirsiniz. Bu şekilde para-maddi şeyler üzerinde karşılıklı bir iletişim olabilir bu süre içinde.
Kiminiz ise, paradan dolayı kardeş/yakınla bir küskünlük, bir dargınlık yaşayabilir. Ortada bir kullanılma düşüncesi ilişkilerinizi bozabilir.
Özetle, para ve kardeş üzerinden hayat dersleri almaya hazır olun derim.
Başaklar epey süredir yaşadıkları Satürn düşüşü yani kariyer düşüşü nedeniyle, işte hak ettikleri karşılığı alamamakta idi, bu düşüş trendi halen devam etmekle birlikte, bu evde Satürn size kesinlikle iyi bir iş kapma imkanı verecektir.
İşte, bu iş herneyse o sizi ileride kariyer yükseliş trendine geçtiğinizde, sizi kariyer tırmanışına götürecek iş olacaktır. Tabii doğru işi yaparsanız. Şayet zamanı kurtaran bir işle yetinirseniz, evet bu türden bir iş olur, kendinizi toparlamanıza yardım eder bu iş, Satürn Akrepten çıktıktan sonra sizi yeni kariyer yükselişine götürecek işe doğru ilerlersiniz.
Size tavsiyem doğru işi seçmeniz, yoksa ama 3 ama 5 yıl sonra yeniden sıfırdan bir işe başlamak durumunda kalabilirsiniz. O zaman doğru iş sizi bulur ama geçen zaman da boşa geçmiş olur.
Doğru iş-yanlış iş derken neyi kastediyorum, tabii ki sizin bilgi, yeteneklerinize göre iş doğru iş olacaktır. Sadece para getirecek işi düşünürseniz, kendinizle alakasız işi seçersiniz ki, bu bir süre sahte parlama vermekten öteye geçmez.
Ayrıca doğru iş nedir, kesinlikle ileride parlatacağınız ve büyüteceğiniz ve sizi dediğim gibi kariyer yükselişine götürecek iş. İşte, bu konuda Satürn size kesinlikle destek olacaktır. Hani iş pastasından iyi bir yer kaparsınız doğru atılan adımlarla. Ve düşüş trendine bununla bir dur dersiniz.
Akrep Satürn sizi altımışlık uyumlu açıyla etkileyecek, bu size destek olacak demektir, onun sözüne kulak vermek kaydıyla.
Satürn bu esnada sizin yetenek, becerilerinizi bileyen, ortaya çıkaran, ayrıca yoğun iş tecrübesiyle de pekiştiren bir çalışma süreci yaşatacaktır. İşte giderek tecrübeli, giderek lafı dinlenen, takdir edilen bir noktaya ilerlersiniz. İşte beceri ve tecrübelerinizin sonucu hak ettiğiniz yere doğru ilerlediğinizi göreceksiniz.
Haritanızın tepesinde kariyer evinizde İkizler var, Merkür yönetimindeki burç, sizin burcunuzu da Merkür yönetir, 3.evde Satürn olacak 2.5 yıl boyunca, 3.ev İkizlerin ve dolayısıyla Merkür’ün evidir. Satürn kariyer evinin doğal/öz yıldızıdır, kariyer yıldızı İkizlerin evinde Akrepte gezecek.. Bu İkizler-Akrep arasında bir karşılıklı ağırlama olacak demektir. Bu yetenek artı tecrübe size başarı getirecek demektir özetle.
Bu kombinasyon size becerilerinizi tecrübeye dökmek, tecrübeyle pişmek, güçlenmek süreci yaşatacaktır tek kelimeyle. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Yeteneklerinize güvenin ve kendinizi Satürn’ün tecrübelerine bırakın, o sizi çalıştırır, terletir ama çalıştıkça işleyen demir misali parlarsınız.
Zaten bir sene boyunca kariyer evinizde şans yıldızı Jüpiter de olacak ki, toplum önünde görünmek, tanınmak isteyenler için süper fırsatlar doğacaktır. Meşakkatli ama bir o kadar keyifli, bol tecrübeden geçtiğiniz bir dönem sizi bekliyor.
Bu iş yeni de olabilir, eğitimini aldığınız bir iş de ama mutlaka yetenek, becerilerinize uygun bir iş olmalı. Unutmayın burasını. Sadece para getiren değil, yeteneğinizi kullanacağınız ve bu konuda tecrübelerinizi artıracağınız iş olmalı.
Bu arada, Akrepin öz yıldızı Plüton Oğlakta 5.evinizde gezecek, size olumlu açı yapan Oğlak Plüton içinizdeki yetenekleri çıkarmanız için bir başka destekçi. İz bırakan işler yapacak aranızdaki bazı Başaklar. Tanınmak, iz bırakan işler yapmak için güzel yıldız etkileşimleri.
İşi gücü olan Başaklar neler yapacak bakalım..?
İşte tayin, yeni işe başlama dolayısıyla bir staj, kurs dönemi olacaktır kimi Başaklar için. Kimi Başaklar ise, iş-ev arası uzak olacağından, uzunca bir süre işten dolayı yollar yapabilirler. Evi iş yerine yakın bir yere taşıma kararı alabilir kimi de.
İş sahibi olan Başaklar önemli anlaşmalara imza atacak görünüyor. Hatta bazınız Satürn Akrepe girer girmez veya ondan önce bile önemli bir iş anlaşmasına imza atıp hemen start verebilir işe.
Bu bakımdan, Satürn’ün Akrepe geçtiği günden hemen 1 gün önce Merkür’ün de Akrepe 3.eve geçmesi enteresan bir dönemin, bir iş anlaşmasının işareti olsa gerektir.
Neptün Balıkta zıt burcunuzda yani, ilişkiler evinizde olacak bu sürede. İşte, bu da güzel haber. Ruh eşi dediğimiz türden eş adayını/sevgiliyi bulmak, onunla karşılaşmak ve ciddi, derinleşen bir ilişki kurmak için iyi zamanlar geliyor.
Uranüs Koçta 8.evinizde. Bu biraz dikkat edilmesi gereken bir durum. Evliliğinde sorun yaşayan kişiler beklenmedik şekilde kendini kapıda bulabilir. İlişkinize sahip çıkın derim. İlişkisi iyi gidenler ise, aşkta, cinsellikte kendini aşacağı zamanlar yaşayacaktır.
Uranüs ayrıca kimi Başakları miras, ortak gelirlerle meşgul edecektir, ani gelen borçlar, ani gelen paralar sizi şaşırtabilir. Ve bu para-borçlar ya ortaklıktan ya da eşten kaynaklı olabilir.
Terazi Burcu
Uzun süredir burcunuzda gezen Satürn’den kurtuldunuz. Tabii bu aslında Satürn’den yeterince faydalanamayan kişiler için bir kurtuluştur. Satürn’ün hayat derslerinden faydalanıp, hayatına köklü bir çeki düzen veren Teraziler eminim ona teşekkür etmişlerdir.
Yine de, Satürn’ün gitmesi üzerinizdeki baskının kalkması demektir. Geçmiş olsun hepinize.
Akrep burcu 2.ev para evinizde, dolayısıyla Satürn Akrep süreci para evinizde yaşanacaktır.
Bu arada, Terazi burcunun biriktirme, mal edinme, kirli çıkılığını Akrepin para evinde olması çok güzel anlatıyor. Lükse düşkün ama biriktirme, geleceği garantiye alma düşüncesinin ifadesidir bu. Ayrıca becerilerini paraya çevirme yeteneğini de gösterir.
Gelelim Satürn bu süreçte neler yapacak?..
Evet, sizi en çok meşgul edecek konu para, mal olsa gerek, Satürn uzak vadeli işler, biriktirme demektir, Akrep deseniz sizi parada garantici yapan bir burçtur, bu ikisi bir araya gelince, siz yine uzak vadeli yatırımlara yöneleceksiniz.
Akrep ayrıca başkalarının yani aile, eş, ortak vs parası, malını temsil eder, bu da yine aileden veya eşten kaynaklı yatırımları da gündeme taşıyacaktır. Bu dönem içinde gerek kendi kazançlarınızı gerekse aileden, eşten gelen yatırım, kazançları uzak vadeli yatırıma dönüştürme çabanız artacaktır.
Kimi Teraziler ise, ama emekli olarak ama işten çıkarak yüklüce bir tazminat alabilir.
Kimi Teraziler, sanırım bir sağlık konusunda devletten veya önemli bir kurumdan yüklüce maddi destek alacaktır.
2.ev ayrıca yıldız açıları uygunsa, devlet gibi önemli bir kurumdan gelen maddi destek demektir. Devlet eliyle yapılan bir binadan yatırım amaçlı ev alabilirsiniz, ev taksitine girebilirsiniz.
Özetle, hemen hepiniz para, maddi kazançlar, maddi kazancı garanti altına almak, uzak vadeli maddi hesaplarla meşgul olacaksınız.
Tabii sadece kazanç değil, borçlarla da meşgul olursunuz bu sürede. Taksit, fatura, sigorta işlerini bu dönemde ihmal etmeyin derim sonra borcu iki kat ödemekle yükümlü olabilirsiniz.
Ayrıca bir ev, arsa vs alırken, yasal işlemlerine, evin vs gerçek mali değerini araştırmaya özen gösterin derim sonra astarı bezinden pahalı satın almayın.
Bir sene boyunca, Jüpiter yol, yeni tecrübeler, eğitim evinizde olacak bu da, kiminizin eğitim, kurs, kiminizin uzun yollar, yeni iş dolayısıyla masraf yapacağınızı gösteriyor.
Seneye yani 2013 sonbaharı demeden bence ciddi iş yatırımı, ciddi masraflara girmeyin derim, adım adım harcama yapın, işin rengi belli olmadan dökülen saçılan paralar sizi ciddi para sıkıntısına, para kaybına sevk edebilir. Dediğim tarihe kadar olası riskler kendini gösterecektir, ondan sonra yolunuz açık, ne yapacağınızı rahat görürsünüz.
Para konusunda macera zamanı değil özetle.
Kimi Teraziler evlenip geliri ikiye katlayacak 1 sene içinde, hatta bu sene çok olası görünüyor.
İşten dolayı tayin, terfi bekleyenler var, çok büyük olmayan bir terfi olabilir ama daha çok ufkunuzu açan, para da getiren bir iş olabilir, ayrıca işinizde yeni tecrübeler, teknik bilgileri de öğreten keyifli bir çalışma süreci olabilir.
İşte kimi Teraziler bir düşüş yaşayabilir, yani beklenmedik şekilde işten çıkma durumu olabilir, bir haksızlığa maruz kalmanız söz konusu olabilir. Aslında belki de eski çalışma döneminin de sonuna gelindiği, uzun süredir devam eden rutin, sıkıcı hale gelmiş işiniz sizi de düşündürüyor olabilir, bu sürede yapılacak en iyi şey, işinizde hevesinizi ve yeni teknikler, bilgiler konusunda ufkunuzu açan şeylere yönelmenizdir. İleride bunun faydasını görürsünüz.
Bu dönemde, sağlığımıza da dikkat edelim derim, özellikle sağlık evlerinizde gergin yıldızlar varsa, bu dönem sağlık masrafları olabilir, ayrıca sağlınızı güçlendirmek adına ilgilenmek de gerekebilir. Varsa şikayetiniz doktora gidin ilgilenin kendinizle derim.
Uranüs Koçta yani zıt burcunuzdayken, ilişkiler konusunda sanki kararların verileceği bir dönem yaşarsınız, devam mı tamam mı şeklinde. Ayrılık, boşanma düşüncesi olanlar dava açma ve davanın sonuçlanması sürecini yaşayabilir.
Özetle ilişkileriniz hassas bir dönemden geçiyor, aniden ilişkinizin gidişatı değişebilir. Bu konuda ne istediğinizi bilmez davranırsanız, uzun ilişki yaşamanız zor olabilir. Kimi Teraziler de tam tersi hayatlarına özel bir insanı alacaklar, evlenecekler gibi.
Akrep Burcu
Uzun süredir Terazi burcunda gezen Satürn size 12.evinizde yani ruhsal dünya evinizde zorlu tecrübeler yaşattı. Ruhunuzda fırtınalar koparttı, sizi tüm hayatınızla ilgili bir yüzleşmeye davet etti, yüzleşmenin ardından, hayatınıza, ruhunuza, en gizli ve özel amacınıza sahip çıkmanızı tavsiye etti ve buna göre çabalarınız sonucu önemli bir Satürn Fırtınası sürecini geride bıraktınız.
Şimdi Satürn burcunuza giriyor, 2.5 yıl kalmak üzere. Artık yeni “siz”e merhaba diyorsunuz. Ruhsal ve derin tecrübelerin ardından, ciddi bir değişim geçirdiniz, yaptığınız mücadele ile, yeni bir “siz” oluşturdunuz.
Ya da şöyle söyleyim, üzerinizdeki yılların tozunu atıp temizlediniz ve özünüze kavuştunuz.
Kiminiz de ruhsal süreçte çok zorlandınız, belki bir hastalıkla uğraştınız, belki gizli düşmanlıklarla mücadele ettiniz, belki teslim bayrağı çektiniz hayata karşı ve depresyon, ruhsal tedavi ile meşgul oldunuz.
Şimdi, ruhsal süreci ama başarılı ama başarısız/hakkını vermeden tamamlayıp bugüne geldiniz.
Şimdi hepiniz özgürsünüz. Ruhsal hapishane dönemi bitti hepiniz için.
Özgür ama yalnız, özgür ama nasıl bir özgürlük bu.. Belki sonuna kadar hak edilen bir özgürlük belki sizi tüketen bir dönemin son bulmasıyla gelen bir özgürlük..
Kalabalıklar arasında yalnızlık duygusu verir Satürn 1.evde.
Bu arada, Akrepi 1.ev alıyoruz, buna göre Satürn 1.ev sürecini başlatıyor demektir.
Ruhsal süreci başarıyla, dayanıklılıkla aşan Akrepler Satürn burcunuza geçince, kesinlikle size bu mücadelenin ödülü olan bir yetki, bir kariyer veya hayatınıza sağlam ve güzel bir köklü düzen getirecek bir somut kazanım verecektir kesinlikle.
Kiminiz kendinizi bir bakıma, uzun yıllar hapiste yatmış, acılarla yoğrulmuş, haklı mücadelesini sonunda kazanmış Nelson Mandela gibi hissedeceksiniz. Artık o özgür ve hayatın sırrına ermiş bir Bilgedir. Halk tarafından saygın bir yere oturtulmuş, halkın baş tacı ettiği biri.
Bu arada, Nelson Mandela bir Yengeç burcudur ama yaşantısı sizin yaşadığınız süreci aklıma getirdi.
Ruhsal süreçte özünüze inme, özünüze, cevherinize ulaşmayı başardıysanız, Satürn Akrep yani Satürn 1.ev sürecini çok güzel yaşarsınız. Mücadelenizin haklı ödüllerini alacağınız, hak ettiğiniz yere geleceğiniz bir süreç olacaktır.
Bir tükenişin ardından yeniden hayata dönen Akrepler ise, yeni hayat düzenini, yeni ve temiz sayfayı başka bir kent, başka bir ülkeye yerleşerek başlatabilir.
Hele Jüpiter sizin doğal eviniz olan 8.evde İkizler burcunda gezerken bir sene boyunca, daha iyi para kazanmak amacıyla yurt dışına yerleşme getirebilir kimi Akreplere. Bu süreç kimi Akrepler için seneye yazın 2013’de Jüpiter’in Yengeçe geçtiği zamana kayabilir.
Kimi Akrepler uzun süredir devam eden sağlık, tedavi sürecinden uzaklaşabilir, bir tedavi sürecini tamamlayabilir.
Öz yıldızınız Plüton Oğlakta ve 3.evde gezerken, aranızdan çok güçlü bir yazar çıkabilir, Dostoyevski’nin bir Akrep burcu olduğunu, natal Plüton’unun da 3.evde olduğunu hatırlatırım. Ben yazar olarak doğmuşum diyenler, bekliyorum başarılarınızı…
Bu konuda 2013 yazından sonra, özellikle 2014’de parlama, adını ülkesinde hatta dünyada duyurma görüyorum.
Gelelim hayatını daha sade yaşayan Akrep burçlarına..
Satürn Akrep süreci kendini bırakmış, hayatı bırakmış olanlar için tükenme, bitme getirirken, hayata sıkı sarılan Akrepler için “Akreplerin Zamanı” dedirten bir süreçtir kesinlikle. Büyük başarılar için sizin zamanınız geldi!
Hemen hepinize düzeninizi değiştiren önemli gelişmeler yaşatacaktır bu süreç. Ne istediğinizi iyi bildiğiniz, çevrenizi miyadı dolan insanlardan ayıklayacağınız, insanlara kararlı bir mesafe koyacağınız, kimilerini de daha yakın çevrenize alacağınız bir süreç.
Hayatı daha olgun ve daha ayakları yerde yaşayacaksınız.
Kiminiz evlenip yeni bir düzen kuracaksınız, kiminiz biraz yalnız bir hayat yaşayacaksınız, kalabalıklar arasında yalnız bir hayat.
Evlilik için özellikle 2013 ve sonrasını daha uygun görüyorum sizin için. Kiminiz içinse, bu sene bu ara, Satürn Akrepe geçmeden evlilik görüyorum.
Çocuk isteyen Akrepler kuzey ay düğümü de burcunuza girmişken, çocuk sahibi olabilirsiniz kesinlikle, özellikle bu sene ve gelecek sene.
Uranüs Koçta, Akreplere sürpriz işler getirecektir, iş değişikliği ve gündelik hayatınızı kökten ve hızla değiştiren sürprizli bir dönemdesiniz.
Transit Satürn 1.evdeki süreci detaylı bilgi için sitemde “Astroloji Öğretiyorum” bölümünde, “Transit Satürn Hakkında Klasik Astrolojinin Yanlışları” başlıklı yazımda transit Satürn 1.ev kısmını okuyabilirsiniz.
Yay Burcu
Akrep burcu sizin burca göre 12.evinizde.
12.ev ruhsal dünya, bilinçaltı, gizli istekler, sağlık, özellikle ruhsal sağlık, gizli ve önemli hayat amaçlarımız evidir.
12.evde Satürn transiti kişiyi ruhsal bir inzivaya davet eder yavaştan yavaştan, yoğun gündem içinde kalsanız bile, yalnız kaldığınızda ruhunuza iyi gelen şeyler yapmak ihtiyacı duyarsınız.
Sıkıntı basar ruhunuzu, her şey üstünüze üstünüze gelir adeta. Hatta kendinizi rahatlatmanın yolunu bulamazsanız bir süre sonra tüm hayatınız adeta sıkıcı, baskılı bir şeye dönüşür gözünüzde. Karamsarlık sizi bir süre sonra depresyona sevk edebilir.
Bu süreçte biraz kendi derin sorunlarınızdan kaçmak biraz da ruhsal-manevi dünyanızın yükselmesi için, insanlığa yardımı dokunan şeylere yönelirsiniz. Belki çocuklara, belki bir yaşlıya, belki bir evcil hayvana bakmak istersiniz ki ben de bunu size öneririm.
Bu dönemde üzerinize çöken ruhsal baskılardan kurtulmanın ilk adımı kendinize, kendi içinize değil, başkalarına dikkatinizi vermek, yardım ederek, bakarak, besleyerek, sorumluluk alarak manevi bakımdan kendinizden memnun olmak, ruhsal sıkıntılarınızı hafifletir, baş edeceğiniz bir noktaya çekilir ve kendinizden memnun bir insan olmaya sevk eder.
İkinci adımı ise, ruhen artık kendinizi, hayatınızı sorgulamaya hazır hale geldikten sonra, dikkatinizi kendinize çevirme vakti gelir. Bunu ister yazarak yapın, günlük tutun ya da sizi rahatlatan kitaplar okuyun, imkanı olanlar ise, ruhuna uygun gelecek yerleri gezmeye gidebilir. Belki bir inziva eviniz varsa, arada bir oraya kaçabilirsiniz.
Ailenizle bağlarınız kuvvetliyse, eşinizle, ailenizle sık sık havadan sudan, geçmişten sohbetler edebilirsiniz. Baş başa kaldığınız zamanlar yaratın derim, çünkü sevgi almaya ihtiyacınız olacaktır, piliniz bitmiş gibi bir ruh halinde olacağınız için, sevgi deponuzun dolması size güç verecektir.
Maddi hayat ve kurduğunuz hayat düzeninde bir şeyler size fazla gelmeye başlar, bu nedir anlamanız zaman alabilir, acele etmeyin, kendinize zaman tanıyın.
Üçüncü ve muhteşem adımı ise, işte bu ruhsal evde sizi baskılayan Satürn’ün sizi ruhunuzla buluşturduğu ve ta derinden, içinizden bulup çıkaracağınız cevherlerinizi keşfe çıkacağınız zamandır.
Zaten Satürn 12.evin en olumlu, muhteşem artı yanı budur; ruhunuza uyan bir amaç edinmek!
Ama bunu sırf amaç edinmek için yapmayacaksınız, Satürn süreci sizi ruhunuzla buluşturacak ve bu siz farkında olmadan sizin ruhunuzun en derindeki amacıyla karşılaştıracaktır.
Evet, ruhunuzdan, dipten gelen ihtiyacınız, isteğiniz, özleminiz nedir, bunu bulup çıkaracaksınız. İşte, sizin hayat amacınız, ruhunuz amacı budur!
Bunu anlayıp kavradıktan sonra, Satürn Akrep 12.ev sürecinden sıkılmak dönemi bitecektir, bu dönemi bilakis sevmeye başlayacaksınız. Evet, bu büyük amacınız için içten içe hazırlanma, mücadele başlar bundan sonra. Gizli, hummalı ama görünürde pek belli etmediğiniz bir mücadele başlatırsınız.
Ruhunuzun derinliklerinde gezmekten keyif alacaksınız ayrıca. Korkularınızla yüzleşip korkuyu korkutur hale geleceksiniz, korkularınızı aşacaksınız.
Satürn 12.ev sürecine hayatın “kışı” deriz, diğer adı “Satürn Ruhsal Fırtınası”dır. Bırakın essin fırtına, bırakın yağsın kar, ruhunuzu ayıklasın korkularınızdan, ruhunuzu ve hayatınızı temizlesinler dip köşe. Satürn’e direnmeyin, ona “Hoş geldin” deyin ve hayatınızın önce sıkan, baskılayan sonra muhteşem keyif veren deneyimine hazır olun.
Bu dönemde Satürn’e direnirseniz, sizi bir hastalıkla uğraştırabilir.
Ayrıca yasal hatalar yapmış kişiler yasal sıkıntılara maruz kalabilir, hatta bir hapis riski olabilir. Şimdiden hayatınıza yasal bazda çeki düzen verin derim.
Bundan başka, direnen, değişime, yüzleşmeye kendini açmayan bazı Yaylar ciddi ve biraz uzun sürebilecek bir ruhsal tedavi sürecinden geçebilir.
Hastalık konusunda, özellikle cinsel kökenli ya da genital bölge üzerine sorunlara özen gösterin derim, ayrıca virüs konusuna önem verin derim.
Bu dönemde, önemli işler, amaçlar için sıkı ve gizli, perde arkasında çalışan biri olabilirsiniz. İşin sorumluluğu sizdedir ama sizden fedakarlık ister iş, amacınız. Önemli bir amaç, işte bu ihtiyacınız olan onurlandırılma, tanınmayı da getirecektir arkasından merak etmeyin. Siz amacınıza hizmet etmenin kıymetini bilin gerisi gelir kendiliğinden.
Unutmayın Satürn Akrepten çıktıktan sonra emek verdiğiniz ruhunuzun amacı yolunda, zafer sizin olacaktır.
Bu süreçte yalnız olan kişiler, yalnızlıktan sıkılıp evlenmek isteyebilir, süreç bittiğinde evliliğe adım atmak için harekete geçerler.
Transit Satürn 12.evdeki süreci hakkında detaylı bilgi için sitemde “Astroloji Öğretiyorum” bölümünde, “Transit Satürn Hakkında Klasik Astrolojinin Yanlışları” başlıklı yazımda transit Satürn 12.ev kısmını okuyabilirsiniz.
Oğlak Burcu
Oğlak burcuna göre Akrep 11.evde, dolayısıyla Satürn Akrep sürecini 11.ev üzerinden yaşayacaksınız.
Akrep Oğlak burcuna altmışlık uyumlu açı yapar, bu da Akrep Satürn sizi destekler demektir, ancak haritanızın da uygun olması koşuluyla.
11.ev; dostlar, meslektaşlar, grup/dernek içinde yapılan iş veya sosyal faaliyetler, idealler, istekler ve hayaller evidir. Ayrıca bana göre bu ev, sonuca bağlanan davalar, zafer/yenilgileri de anlatır. Bir de benim bulgum olan tespitime göre; 11.ev ideal eş evidir.
Satürn Terazide kariyer evinizdeydi son 2.5 senedir, sizi kariyer üzerinden oldukça zorladı ama kariyerinizin de zirvesine oturttu diyebilirim tabii doğru mücadele yaptıysanız, doğru kariyer amacına hizmet ettiyseniz ve yıldızlarınız da uygun açılarla desteklediyse.
Kiminiz kariyerinde zirve yaptı, kiminiz yeni bir kariyer edinmek amacıyla eskisini bıraktı, kiminiz emekli oldu, kiminiz de yetkisi iyi olan yerden bir iş kaptı. Kiminiz belki davalarla uğraştınız çünkü 10.evde nedeniyle, yerinizde gözü olan insanlar sizinle uğraştı.
Neyse, şimdi geldiniz 11.ev Satürn sürecine. Satürn zaten sizin öz yıldızınızdır ve Akrep 11.evinizde. Astrolojide ilginç bir kural vardır, evleri ilerletme sistemine/kuralına göre Akrep burcunun bulunduğu 11.ev sizin kariyerden elde edeceğiniz gelir evidir aynı zamanda.
Normalde, bir haritanın doğal para evi 2.evdir. Ama biz kazanalım, ama aileden, devletten gelsin, kişisel kazançlarımızı 2.ev temsil eder.
İşte, bunun yanı sıra ev ilerletme tekniğine göre 11.ev de kariyer, meslekten gelen kazançlarımızı anlatır. Bu evdeki Akrep burcu sizi bu konuda hırslı yapmaktadır, para kazanma hırsı ve becerisi vermektedir size.
Geçen Satürn Terazi sürecinde mücadeleniz sonucunda elde edeceğiniz kazançları şimdi görmeye başlarsınız, Satürn Akrepe 11.eve geçince.
Artık kariyerde olduları, olmadıları bir kenara bırakır, elde ettiğiniz kariyerinizden para kazanmaya yönelirsiniz.
Bundan başka, elde ettiğiniz kariyerinizi ve gücünüzü, yetkinizi meslek çevrenize ve girdiğiniz sosyal gruplara gösterme, kabul ettirme, kariyerinizi tecrübeyle pekiştirme ve insanlara yetki/kariyerinizi kabul ettirme süreci yaşarsınız.
Tabii kariyer derken akılımıza hemen meslek gelir, ama emekli olmak da, üniversiteli olmak da, evlilik de bir kariyerdir yıldızların gözünde. Hatta büyükbaba/babaanne vs olmak da yeni bir kariyerdir, sosyal sıfat, etikettir. Siz neler elde ettiniz, ona göre yorumlayın derim bu süreci. Ya da kitap yazmışsınızdır, adınız yazar olarak anılır, bu da bir kariyerdir vs.
Yani kariyere sosyal etiket adına edindiğiniz her şey dahildir. Ama en çok da meslek adına edindiğiniz kariyerdir söz konusu olan.
Şimdi bunun tadını çıkarma, kendinizi ilgili çevrelere kabul ettirme sürecinde olacaksınız. Yeni edindiğiniz kariyer sizi yeni insanlar ve çevrelerle karşılaştıracaktır, yeni ve kariyerinize uygun çevrelere gireceksiniz. Oralarda itibar görmek isteyeceksiniz ve göreceksiniz de.
Bu evde işin negatif yönü; girdiğiniz çevrelerde edindiğiniz kariyer üzerinden sizi kullananlar çıkabilecektir veya siz çevrenizi bazı amaçlar için kullanabilirsiniz. Bu tür şeyler bir süre sonra sorun yaratacak, ilişkileri koparabilecektir.
Kimlerle görüştüğünüze dikkat edin derim, çıkar için mi yoksa başka düzgün bir amaç için mi size yaklaşıyor gözlemleyin. Herkesi kendiniz gibi sanmayın.
Özellikle, daha önce saygı duyduğunuz, alanında saygın, büyük olarak tanınan bazı insanları yakından tanıyıp gerçekte hak etmedikleri bir etikete sahip olduklarını anlayıp hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca bu türden saygın kişilerin kariyerinizi kıskanıp ayağınızı kaydırmaya çalıştığına da şahit olabilirsiniz.
İyi yanı, gerçekten saygınlığı hak etmiş olduğunu anlayacağınız insanlarla da karşılaşıp dost olabilirsiniz. Size rehberlik edecektir, yol gösterecektir bu güzel insanlar ayrıca, samimi ve yardım eder tavrı sizi etkileyecektir. Zaman içinde derin dostluk gelişecektir ayrıca aranızda.
İdealler, hayaller evi dedim. İdealinize göre edindiğiniz kariyerinizin tadını çıkarın derim doya doya, kaşıktaki zeytinyağını dökmeden…
Neptün Balıkta 3.evinizde, bu da size ruhunuzun amacını gerçekleştirme imkanı vermekte, çok başka düşünce boyutlarına ulaşacaksınız bu süreçte, buna destek olan ya da vesile olan insanlarla tanışacaksınız. Düşünce yapınızı inanılmaz genişleten, sınırları alabildiğine genişleten bir bakış açısı kazanacağınız bir süreç. Çok bilinçli yaşayın derim bu değerli süreci.
Bu sene işinize hizmet etmeyi de unutmayın mutlaka, seneye yazdan sonra, özellikle sonbahardan itibaren, girdiğiniz gruptaki insanlar olsun, yaptığınız işin büyüklüğüne göre, toplumun sizi yükseltmesi, popüler olmanız çok mümkün. Adım adım gidin, acele etmeyin, bu yeri hak ettinizse, şimdi pekiştirme ve güçlenme zamanını iyi yaşayın, arkası gelecektir.
Aranızdan bazı Oğlaklar adeta, Dünyaya hizmet verecekler, dünya adına önemli çalışmalara damgasını vuracaktır bu Oğlaklar.
Seneye 2013 yazında Jüpiter zıt burcunuz Yengeçe geçtiğinde, bir kitlenme yaşarsınız, karar krizi, işte, bu noktada Satürn Akrep sürecini şimdiden iyi değerlendirirseniz, bu kriz/kitlenmeden zaferle çıkarsınız.
Satürn ne istediğinizi çok iyi bileceğiniz, ayaklarınızı çok sağlam basma gücü veren bir yerde. Kıymetini bilin ve değerlendirin derim.
Maddi açıdan, davalar veya kariyer adına işlerin önemli paralar getireceği zamanlar diyebilirim. Ama sabretmeyi de ihmal etmeyin. Bazı açılara bakınca, gelince sıkı paralar gelecek diyor, bazen de paranın gelmesi için epey sabretmek gerek diyor.
Evliliğinizde sorun varsa, sorumlu olarak ve yapıcı bir şekilde ele alın ve sorunu giderin derim yoksa sorunları ciddi boyuta taşırsanız iş resmi davaya dönüşebilir. Evliliğinde sorun yaşamayanlar ise, tam tersi eşinin terfisiyle mutlu olabilecektir.
Evet, bu süreç yanlış dostlukları ayıklama süreci ayrıca.. Bazı kişilerin hayatınızdan çıkmasının zamanı gelmiş olsa gerek.
Öte yandan, eski, kadim dostlarınızdan da inanılmaz destek göreceğiniz bir zaman.
Kova Burcu
Kova burcuna göre Akrep burcu 10.evinizde, yani kariyer, meslek, statü, tanınma evinde. Ayrıca dava evlerinden biridir bu ev.
Akrep 10.evinizde olduğuna göre, Satürn Akrep sürecinde kariyerde zirve sürecindesiniz.
10.ev zaten Satürn’ün doğal evidir. Ayrıca Satürn Kova burcunun ikinci öz yıldızıdır. Bu da sizin Disiplin yıldızı Satürn’e pek de yabancı olmadığınızı gösterir.
10.ev deyince, Oğlak burcunu (Satürn’ü) iyi anlatan bir söz aklıma geldi: “Zirvenin keskin rüzgarına dayanan zirvede kalır!”
Bu arada, kariyer deyince, aklınıza statü, sosyal etiket kazandıran her şeyi getirin derim; çocuk sahibi olmak, evlenmek, boşanmak, torun sahibi olmak, emekli olmak, üniversiteli olmak da bir kariyerdir yıldızların gözünde. Bir sosyal etikettir.
Ama tabii en başta söz konusu olan meslek vesilesiyle edinilecek kariyerdir.
10.evin Satürn’ün doğal evi ve Kovanın da ikinci öz yıldızı olması dolayısıyla, size kariyer yolunuzda destek verecektir.
Satürn insanı yıpratır bu evde onu baştan söyleyim, insanı çok zorlar, terletir, bir sürü prosedürle, insanla uğraştırır. Hatta bazen size karşı yıkıcı olabilecek düşmanlıklar da yaşatabilir.
Çünkü bu ev haritanın en tepe, en görünen evidir, zirvedir, bu yüzden kıskançlığı üzerinize çekersiniz, yerinizde gözü olan insanlar sizinle uğraşmak isteyebilir, hatta bundan dolayı dava bile söz konusu olabilir.
En küçük bir hatanız başkası tarafından sizi alaşağı etmek için fırsat olabilir. Bu süreçte insanlara koz vermeyin derim. Olan sorunları da yasal zeminde çözmeye çalışın mutlaka.
Bütün bu olasılıkların bilincinde olup, işinizi sağlam yapın derim, bir hata, ihmal size dava açılmasına vesile olabilir. İnsanlara açık, net ve yasal zemine uygun yanıtlar verin, kendinizi yasal bakımdan sağlama alın derim. Haksızlığa da uğrasanız işi resmiyette götürün derim.
Zirve gözde bir yerdir. Bunu bilin, işinize sahip çıkın.
Satürn kariyer konusunda insanı baya zorlar ama başarının da büyüğünü verir. 10.ev en yüksek, en tepedeki evdir, burada kişi düşse de, çabuk toparlanır ve zirvede yürümeye devam eder, bu bakımdan favoridir Satürn’ün 10.ev gezmesi.
Çok büyük hatalar yapmazsanız tepeden aşağı düşmezsiniz, yukarıda düz yolda ilerliyorsanız ancak düz yolda tökezler düşersiniz, o kadar, kalkar yeniden devam edersiniz yolunuza.
Ama geçmişten bugüne ciddi hatalar getirmişseniz, Satürn maalesef burada ciddi bir gözden düşme de verebilir. Sonuçta, Satürn ne ekersen, onu biçersinin yıldızıdır. Geçmişten bugüne yaptıklarınızın ödülü de bedeli de gelir bu süreçte.
Bu süreçte, evlilikleri iyi gitmeyenler evliliğine özen göstersin derim. Boşanma davası söz konusu olabilir, tabii bu durum evliliği kötü gidenler için sadece. İyi gidenler tam tersi eşinin desteğini alacaktır kariyer amacı mücadelesinde.
Satürn sizi kariyerde bir yolun eşiğine getirir ve seç der, hangi kariyerde ilerlemek, yetki almak ve hangi kariyerle yer edinmek ve devam etmek istiyorsun, seçiminizi yaptıktan sonra, acele etmeden, planlar yapın, amacınıza giden yolda hedefler koyun, tek tek o hedeflere ulaşıp aştığınızda bir bakmışsınız, kariyer amacınız elinizde!
Bu süreç zor ama çok çalışıp sabredince, çok keyifli bir zafere dönüşebilir! Herşey size bağlı.
Bazılarınızın amacı emeklilik de olabilir mesela, onun için de bir süreci tamamlamanız, sabretmeniz gerekecektir. Emeklilik sonrası ne yapmak istiyorsanız onun için adımlar atın, ilgili çevrelere girin derim. Ya da diyelim emekli olup bahçe ekmek istiyorsunuz, bunun için ön hazırlıklar yapın derim.
Satürn kariyer sürecinde sizi maddi dünyayla mücadeleye sevk ederken, diğer yandan Akrepin öz yıldızı Plüton Oğlakta 12.evinizde. Bu ikisi size içinizdeki cevherleri keşfetme fırsatı verecektir.
Kariyer yolunda amacınıza ulaşmanız 2013’de olabilir ama bana göre 2014’dedir tam ulaşma, mücadelenin tamamlanması ve zaferle taçlanması süreci.
Neptün Balıkta 2.evinizde, bu sizi devlet ya da büyük bir kurum vesilesiyle ev, mal sahibi olmaya teşvik edebilir. Ya da emekli olup emeklilik maaşı bağlanabilir mesela.
Evlilik düşünenler, yüksek olasılıkla ya bu sene 2013 yazına kadar olan süreyi ya da 2014 yılını seçecek. Çünkü bu süreçte Jüpiter 2013 yazına kadar size destek olacaktır, ayrıca 2014’de Jüpiter zıt burcunuz Aslana geçince destek olacaktır.
Balık Burcu
Size geçmiş olsun derim, Satürn 8.ev sürecini yaşadınız ve alnınızın akıyla 9.ev sürecine geçtiniz. 8.ev ruhsal süreçlerden ve biraz ağır geçen süreçlerden bir tanesidir, direnmek, yüzleşmeden kaçmak kişiyi hasta bile eder bu süreçte. Neyse ki bunu aştınız ve şimdi 9.ev sürecine adım attınız.
Balık Burcuna göre Akrep 9.evinizde, dolayısıyla siz Satürn Akrep sürecini 9.ev üzerinden yaşayacaksınız.
Akrep burcu Balık burcuna dost burçtur, bu bakımdan Satürn Akrep 9.ev sürecini rahatlıkla başaracağınızı söyleyebilirim.
Ancak bu yıldız ne ekersen onu biçersin yıldızıdır. Onun için Satürn’ün en önemli kurallarını ve tavsiyelerini unutmayalım derim; sabır, dayanıklılık, uzağı hesap edebilmek, çalışkanlık, gerçekçi olmak, geleceğine sahip çıkmak, bugünün işini yarına bırakmamak ve kendi kaderiniz için sorumluluk almaktır.
Bunları yapmadığınız takdirde, Satürn 9.ev sürecinde, kişi bir hastanede tedavi görmek durumunda kalabilir, ama fiziksel ama ruhsal sorununun tedavisi amacıyla.
O yüzden siz siz olun, hayatı iyi yanlarıyla da kötü yanlarıyla da kabul edin derim. Hayat tatlı ile acının bir arada bulunduğu bir sofradır sonuçta.
Bu küçük uyarımı yapmanın ardından, şunu belirteyim, transit Satürn 9.ev sürecini çok severim, kişinin ilerlemesi, kendini kariyer, bilgi, görgü adına yükseltmesi, hayat kalitesini maddi-manevi yukarı çıkarması için fırsat kapılarının açıldığı zamandır ve çabalarınızla bu süreci keyifle geçirebilirsiniz.
Fırsat kapılarının açılması sizin adımlar atmanıza bağlıdır, adım attığınızda eskiden açılmayan kapıların açıldığını görürsünüz emin olun. Ve girin o kapılardan derim.
Bu ev kariyer tırmanışının start verdiği evdir bana göre. Evet, atılımlarımızı, girişimlerimizi bu ev üzerinden başlatırız. İçimize maddi-manevi yükselme ihtiyacı doğar.
Sosyo-ekonomik çıtamızı yukarı çıkarmak isteriz ve sürecin ardından bunu başarırız da.
İlgili alanda gerekirse eğitim almak durumunda kalırız, bol bol kitaplar okuruz, tecrübeli insanların bilgi ve desteklerinden faydalanırız. Bir taraftan da kariyerimize iyi gelecek işlerle uğraşırız. Kendimize bir yol çizeriz ve o yolda sabırla, gayretle ilerleriz.
Bu amaç yolunda, dış dünya ile iletişime geçeriz bol bol, tanımadığımız ama işlerimizle bağlantılı insanları tanırız, kimimiz ise, ciddi işbirlikleri yaparız, belki uzaklarla belki yurt dışı bağlantılı işler olabilir. İşimizle daha geniş dünyaya yayılmayı hedefleriz.
Bu ev ayrıca “Bir yıldız doğuyor!” evidir bana göre. Kariyerinizi, yeteneğinizi belirledikten sonra yapacağınız çalışmalar ve tecrübelerle potansiyel bir yetenek gözü ile bakar sizi eğiten ve birlikte çalıştığınız insanlar.
Hele burcunuzda gezen Neptün varken, vizyon diyor size bu yıldızlar; vizyonunuza sahip çıkın! Ve ona emek verin.
Balık ve Akrep, ikisini düşününce, kiminizin de uzaklara gitmesi, orada iş kurması mümkün olabilir. Veya kimi Balıklar yurt dışında yüksek eğitim yapabilir, belki bir burs kazanarak belki ailesinin desteğiyle.
Uzaklara gitmeniz özellikle 2013 yazdan sonra söz konusu olabilir, Jüpiter diğer bir dost burç Yengeçe geçtiğinde.
Kuzey ay düğümü de Akrep burcuna geçiyor ve 1.5 sene burada kalacak, çocuk sahibi olmak isteyenlere güzel haber!
Evet, Akrepin öz yıldızı Plüton dostlar, hayaller evinde. Bu da, yalancı dostlukları ayıklama zamanı gelmiş diyor, ya da miyadı dolmuş ve artık size zarar veren kişileri çevrenizden uzaklaştırmanız gerekiyor. Yoksa cidden zarar verebilirler size.
Kiminiz bu sene kiminiz 2013’de evlenip yuva kurabilirsiniz, Satürn Akrep eşin ailesi vesilesiyle akraba çevrenizin genişleyeceğinin bir işaretidir ayrıca.
Kiminiz ise, uzaklardaysanız, ailenizin yanına dönebilirsiniz. Ama bu bir süre sonra olacaktır, resmi bir görev, sorumluluk tamamlandıktan sonra.
Uranüs Koçta para evinizde, bu sıra dışı ve farklı bir meslek diyor ya da kendi işiniz, Plüton ise, kariyer, meslekten gelen kazanç evinde, bu da meslek değişimi diyor. Haydi hayırlısı.
Şunu söyleyim bu konuda sakın yanlış yapmayın, yanlış meslek ve yanlış insanlarla çalışmayın derim. Çünkü hem Uranüs hem Plüton sağı solu belli olmayan yıldızlardır, kişiler yanlış yapınca sağı solu belli olmaz ama doğru işi bulduysanız, hiç korkmayın derim ki, doğru işi, doğru kariyer tırmanışını bulmanız için, Satürn Akrep süreci imdadınıza yetişti! Doğru kariyeri bulmanın tam da zamanı derim! Satürn’ün kariyerle ilgili sesine kulak verin, gerisini merak etmeyin…
Transit Satürn 9.evdeki süreci hakkında detaylı bilgi için sitemde “Astroloji Öğretiyorum” bölümünde, “Transit Satürn Hakkında Klasik Astrolojinin Yanlışları” başlıklı yazımda transit Satürn 9.ev kısmını okuyabilirsiniz. Hatta önce 8.evi de okuyun ve neler yaşadığınızı görün ve şimdi 9.ev sürecinde neler yaşayacağınızı daha iyi anlarsınız.

Semavii

Hemen Paylaş!!
Tweet

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>